Zpracování pneumatik

Zpracování pneumatik


Vzhledem k velkému objemu jsou pneumatiky po své životnosti považovány za jeden z nejproblematičtějších zdrojů odpadu, který způsobuje problémy jako vysoké riziko požáru, toxické emise do atmosféry a kontaminace podzemních vod. Od roku 1983 společnost Salvadori poskytuje řešení pro zodpovědnou recyklaci pneumatik tím, že navrhuje a vyrábí zařízení pokrývající celý proces přeměny starých pneumatik z odpadu na hodnotný produkt a současně vytváří ekologický přínos.

Salvadori dodává stroje pro každý krok procesu recyklace pneumatik:
Hercules 45 a Hercules 90 - odstraní ocelové kordy z nákladních a OTR pneumatik před zpracováním pneumatik v drtiči.
Zařízení MT REX redukuje velikosti OTR a těžebních pneumatik s největší velikostí před zpracováním pneumatik v drtiči.
Wolverine - zmenšuje pneumatiky na menší kousky, které mohou být následně zpracovány drcením, regenerací energie nebo pyrolýzou.
Solid Tyre Machine - výroba mulče, roztřepeného materiálu a gumového prášku různých velikostí.

Drtící zařízení zpracovávají kusy pneumatik s redukovanou velikostí na oddělené materiály: ocel, textilní vlákna a gumu ve formě granulátu nebo prachu, které lze dále zpracovat za účelem výroby široké škály konečných produktů.