Obchodní & Průmyslové

Obchodní & Průmyslové


Systémy C&I společnosti CP třídí odpad vzniklý v továrnách, kancelářích, maloobchodech a dalších podnicích. Materiál obecně je složen z kancelářského odpadu, obalů, výrobního odpadu a může zahrnovat i vlákna, lepenku (OCC), dřevo, kovy, sklo, textil, organiku, kontejnery a další materiály.

Galerie