Recyklace ledniček

Recyklace ledniček


Zařízení na recyklaci ledniček Eldan zmenšuje a dělí ledničky na Fe, PUR pelety (použitelné pro spalovny), organické látky (většinou plasty) a neželezné kovy. Kapacity mohou dosáhnout až 80 chladniček za hodinu.
Závod zabraňuje odpařování škodlivých CFC / pentanových plynů do atmosféry a současně dosahuje nejefektivnějšího procesu recyklace pevných materiálů.