Recyklace pneumatik

Recyklace pneumatik

 

Použité pneumatiky patří k nejproblematičtějším zdrojům odpadu kvůli velkému objemu a požadovanému skladovacímu prostoru. Jak již bylo řečeno tak gumové výrobky, které lze z těchto pneumatik vyrobit jsou velmi žádané. Společnost Eldan Recycling vyrábí recyklační linky pro staré pneumatiky čímž lze vyrobit produkty jako jsou štěpky pneumatik, gumové granule a gumový prášek, které jsou velmi žádány výrobci produktů z těchto výstupních materiálů. 
Pneumatikové chipsy se používají hlavně jako TDF (Tire Derived Fuel). TDF se spaluje jako palivo například v teplárnách a cementárnách. Další využití štěpků pneumatik je např. pro jezdecký průmysl (guma smíchaná s pískem nebo pilinami), která se používá na zakrytí podlah stájí nebo na kolejištích.
Gumový granulát lze použít pro různé účely, např. na sportovních hřištích, umělých trávnících, může být také formován do různých předmětů jako jsou gumové rohože a dopravní značky.
Pryžový prášek může být použit v asfaltovém dlážděném kaučuku nebo jako aditivum do asfaltu na bázi bitumenu, ale může být také formován do izolovaného pláště pro stavební průmysl, který se používá jako podlaha nebo izolace. Ocel, která je získávána během recyklačního procesu může být znovu roztavena a znovu použita stejně jako neobnovená ocel. Očištěná textílie má konečně velmi vysokou efektivní hodnotu hoření, a proto může být smíchána s jinými materiály, aby se zvýšila účinná hodnota hoření tohoto materiálu.
Recyklace Eldan má řešení pro všechny typy pneumatik; pneumatiky pro osobní a nákladní automobily včetně pneumatik pro těžbu, pneumatiky pro pozemní pohony a OTR. Kapacita systémů se pohybuje od 1 500 kg do 8 000 kg produkce za hodinu. Systémy Eldan nabízejí velkou flexibilitu, díky které se můžete kdykoli v krátké době přizpůsobit požadavkům trhu.
Výběrem recyklace Eldan máte zaručenou nejvyšší produktivitu za co nejnižší provozní náklady a náklady na údržbu.

       

Galerie