Systémy pro zpracování rtuti

Systémy pro zpracování rtuti


Rtuť je látka, která stále kontaminuje lesy a řeky po celém světě, což má za následek vážné poškození našeho ekosystému. Rtuť se široce používá ve světelných zdrojích jako jsou zářivky, elektrická zařízení (televizory, monitory atd.), jakož i při výrobě baterií. Musíme zajistit, abychom tyto produkty řádně zpracovali a zlikvidovali, aby rtuť v nich obsažená mohla být bezpečně extrahována a nebyla uvolněna do životního prostředí.

Již více než 40 let poskytuje systém MRT nejkomplexnější a nejúplnější řešení pro recyklaci produktů kontaminovaných rtutí. Jejich technologie Lamp Processor, Flat Panel Processor a destilátory vám pomohou dosáhnout bezpečných a efektivních procesů regenerace rtuti.