Eldan D & E-linka

Eldan D & E-linka


Řady Eldan D & E-linka mění celé pneumatiky na vysoce kvalitní gumový granulát a oddělené textilní a ocelové frakce. Gumovou frakci je možné přeměnit na gumový granulát velikosti  1–4 mm s čistotou 99,9% a bez oceli/drátků a textilu.
O požadované vstupní kapacitě závodu je potřeba detailně mluvit, aby to odráželo vstupní množství v různých období, ale i v budoucnosti.