Třídění plastů

Třídění plastů


CIRRUS a L-VIS jsou optické generátory MSS nejnovější generace, které jsou výsledkem neustálého výzkumu a vývoje. Využívají nejnovější technologie v plastových lahvích a třídění vloček.

Zařízení pro třídění plastových lahví
Optické třídiče MSS pokrývají prakticky všechny vaše potřeby. Ať už chcete extrahovat plasty ze špinavých krmných surovin (MSW, C&I atd.), Třídit plasty podle typu a barvy v jednosměrném nebo dvojproudém MRF, nebo dále vyčistit předem roztříděný proud PET nebo HDPE v zařízení na zpracování plastů odstraněním barevných a pryskyřičných nečistot.

Zařízení pro třídění plastových vloček
Optické třídiče L-VIS a CIRRUS mají senzory s vysokým rozlišením pro vaše potřeby třídění barev a kontaminantů pro separaci malých částic, velikosti menší než 25 mm.    

Galerie