CP Screen

CP Screen


CP Screen je univerzální a nenáročný třídící systém, který automaticky odděluje malé části od velkých a 2D od 3D materiálu. Poskytuje materiál vhodné velikosti pro co nejefektivnější oddělení.

Hlavní výhody CP Screen jsou:
  • Výkonná technologie, která dokáže zpracovat až 3krát více materiálu než balistické separátory.
  • CP Screen má malé otvory, které snižují ztrátu materiálu ve frakci nádob.
  • Disky poháněné řemeny zabraňují ucpání a zabalení.
  •  Rychlost třídění  a úhel lze snadno upravit pro optimální třídění.
  • Vačkové disky mají malou amplitudu, která zabraňuje agresivní separaci, aby vlákno zůstalo čisté od malých nádob a jiných nečistot.
  • Nízká údržba a bezpečnost.


   

Galerie