CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Třídění / Prosévání na zařízeních ROTEX  

Prosévání na zařízeních ROTEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosévací zařízení ROTEX jsou samostatné produktivní prosévací stroje, určené k rozdělování suchých materiálů podle rozměrů jejich částeček. Zařízení ROTEX, díky použití jedinečného krouživě - vratného pohybu na jejich téměř vodorovně uspořádaném povrchu síta a ve spojení s pozitivním systémem čištění pletiva síta, poskytují neobyčejně vysokou účinnost a kapacitu. To všechno je výsledkem průběžného rozvoje ve stovkách aplikací v mnoha průmyslových odvětvích.

U jednotlivých modelů prosévacích zařízení ROTEX se pro odlučování používá jeden až pět prosévacích povrchů, s otvory síta o velikosti od 1/2 palce (12,7 mm) až do 100 mesh. Zařízení ROTEX jsou vybavená četnými inovačními konstrukčními řešeními, a tak uživatelům poskytují jedinečné výkony, snadný provoz a dlouhou dobu životnosti.

Prosévací zařízení ROTEX hrají důležitou úlohu při úsilí společnosti Arcon v oblasti recyklace. Mezi aplikace patří prosévací třídění podle velikosti u rozemletého materiálu pneumatik a recyklovatelných plastů, a rovněž podpora při separaci v recyklačních střediscích. Pohyb s dlouhým zdvihem a s nízkým kmitočtem u prosévacích zařízení ROTEX umožňuje realizaci požadované separace při odvádění nadsítového materiálu z povrchu síta. Tím se zajišťuje, že toto prosévací zařízení nebude představovat úzký profil v rámci recyklačního provozu.

 

 

Prosévací zařízení ROTEX se používají při recyklaci následujících materiálů :

 

 

 

 

 

 

Pryž :                                                                      Sklo:

Drcená pryž                                                Skleněné perly

Pryžový (mletý) prach                                  Skleněné mikrokuličky

Rozemleté pneumatiky                                  Rozdrcené skleněné lahve

                                                               Skelná drť (frita)

 

Polyetylentereftalát (PET):

Rozemleté PET lahve

 

 

Jakým způsobem prosévací zařízení ROTEX pracuje :

 

Pomocí jedinečného krouživého pohybu se na zpracovávaný materiál při jeho průchodu podél povrchu síta přenáší kombinace činností. Tyto začínají vodorovně orientovaným kruhovým pohybem na podávacím konci, postupně se podél délky stroje zmenšují na eliptickou trasu, a nakonec přecházejí až na zhruba přímkový pohyb na výstupním konci. Nevyskytuje se zde se žádná svislá složka pohybu, a tím se může zpracovávaný materiál udržovat ve stálém dotyku s povrchem síta.

 

How Rotex Screeners work

 

1. Krouživý pohyb na podávacím konci

Krouživý pohyb na podávacím konci stroje začíná s neprodleným rozprostíráním zpracovávaného materiálu napříč přes plnou šířku povrchu síta pro maximální využití síta - a to i tehdy, když se podávání uskutečňuje z jediného bodu.

Současně se zpracovávaný materiál tímto pohybem rozvrstvuje, a tím se umožňuje klesání podsítné frakce dolů k povrchu síta. Ty částečky, které jsou o dost menší než otvory síta, rychle procházejí přes tuto část síta.

2. Přechod k eliptickému pohybu ve středové části

Jak se kruhový pohyb zmenšuje na eliptickou trasu, tak díky mírnému vodorovně orientovanému pohybu budou přes otvory síta procházet jemné částečky, bližší k rozměrům pletiva síta - částečky blízkého rozměru („near-size").

3. Přímkový pohyb na výstupním konci

Téměř přímkový vratný pohyb na výstupním konci prosévacího zařízení ROTEX odlučuje ty částečky, které mají rozměr blízký k rozměru otvorů síta, a přitom se nadsítný podíl zpracovávaného materiálu jemně posouvá stranou ze síta. Navíc jedinečná schopnost zařízení ROTEX pro zrychlení nebo zpomalení toku zpracovávaného materiálu na výstupním konci umožňuje další jemné seřízení k dosažení nejúčinnějšího a nejpřesnějšího pohybu pro danou aplikaci.

 

Volitelné instalační možnosti

 

Podlahová montáž

 

Nízká úroveň přenášených sil u vyváženého pohonu zařízení ROTEX poskytuje možnosti k namontování jednotky na podlaze s patřičně navrženou konstrukcí, kde by to s některými jinými typy zařízení nebylo možné. Montáž se může uskutečnit přímo na podlahu nebo na konstrukční ocelový rám, kdy vyvýšená poloha stroje poskytuje možnosti pro umístění sudů nebo jiných zařízení pod strojem. Aplikační inženýři společnosti ROTEX vám mohou doporučit podstavec pro jakoukoliv specifickou aplikaci.

 

Zavěšení na lanech

 

Prosévací zařízení ROTEX se mohou montovat zavěšená na lanech ze čtyř rohů stroje, a tím se mohou nevyvážené síly prosévacího zařízení oddělit od okolních konstrukcí. Tato možnost instalace je volitelná díky přesnému vyvážení prosévacích zařízení ROTEX. Pokud stávající podvěsná konstrukce není vhodná k zavěšení prosévací jednotky na lanech, nebo pokud stávající podvěsná konstrukce není z konstrukčního hlediska schopná nést prosévací jednotku zavěšenou na lanech, tak se může prosévací zařízení ROTEX zavěsit na podlahově namontovaném lanovém opěrném podstavci. Stejně, jako tomu je u konvenčního zavěšení na lanech, tak se i v tomto případě účinně oddělují nevyvážené síly prosévacího zařízení. Tím se napomáhá k minimalizaci nákladů na nové konstrukce a rovněž se umožňuje použití zařízení ve starších k onstrukcích, které by jinak nemusely zařízení zavěšené na lanech unést.

 

  Stáhněte si příručku k prosévacím zařízením ROTEX (718 KB) Get Adobe Reader

 

 

Rotex and Arcon company logos