CS ENCS
 
 
 

Odsávací zařízení

Aspirator          Aspirator

 

Odsávací zařízení Eldan "Aspirator" je určené k separaci textilu z pryžového granulátu a k roztřídění pryžového granulátu do tří rozměrových skupin. K tomu účelu se v odsávacím zařízení kombinují dvě separační jednotky : prachový odsávací systém pro odstranění prachové frakce a tři sítová třídicí zařízení „Classifier" pro separaci textilu a pro roztřídění pryže do tří frakcí.

Zpracovávaný materiál se podává do stroje na jeho vstupu, kde podávací válec slouží k rozložení materiálu. Z podávacího válce se zpracovávaný materiál vede dále do extrakčního kanálu lehkých částeček, kde se ze zpracovávaného materiálu odsávají lehké polétavé částečky. Větší podíl polétavých částeček se potom separuje v odsávací komoře, kde větráky odvádějí lehkou frakci do možného cyklónového odlučovače.

Zpracovávaný materiál se nyní vede dále do sítového úseku, kde se uskutečňuje jeho třídění podle rozměrů. Krátké horní síto slouží k odstranění zbývajících polétavých částeček. Dlouh ute; síto odstraňuje rozměrné pryžové částečky, a malé pryžové částečky, které přes toto síto procházejí, se rovnoměrně rozdělují na každém ze dvou třídicích sít ve spodní části sítového úseku.

Odsávací zařízení "Aspirator" je přesné čisticí zařízení, které dokáže poskytovat zpracovací kapacitu do 4 až 6 tun za hodinu. Stroj dosahuje vysokou účinnost při čištění v širokém rozsahu zpracovávaného pryžového granulátu a prachu.

 

Technické specifikace

Zdroj* 1,5 kilowat, 3 fáze, 400 Volt, 50 Herz
Sítovací plocha 12 Metr čtvereční
Vzduchová kapacita Přibližně 11000 m3/hodina
100 milimetr sloupec vody
Výkon** 2 - 3 Tun za hodinu
Hmotnost Přibližně 3300 kilogram
Rozměry 3750 x 2400 x 4500 milimetr
(délka x šířka x výška)

 

* Standardní napětí
** Odhadovaná kapacita pro gumový granulát o max. velikosti 5 mm a max. obsahu textilií 5 %.

 

Eldan and Arcon company logos