CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Recyklování chladniček  

Recyklování chladniček

Refrigerator Recycling

Systém recyklování chladniček Eldan představuje ideální řešení pro recyklování chladniček. Systémy společnosti Eldan, která působí v odvětví recyklování více než 50 let, patří mezi přední systémy, co se technologie a výkonu týká. Systém recyklování chladniček Eldan je schopen zlikvidovat široké spektrum chladniček, a to až do velikosti 2 000 x 1 200 x 1 000 mm (výška x šířka x hloubka). Chladničky s většími rozměry musejí být před zpracováním zmenšeny na uvedený rozměr.

Ucelený systém recyklování chladniček Eldan, včetně veškerých procesů od předřezání až k roztřídění, je možné rozdělit do následujících fází:

 

PRVOTNÍ ZPRACOVÁNÍ

 

V prvním stádiu se chladničky vyloží a předem roztřídí. Odříznou se elektrické kabely a skleněné vložky se dodají do zvláštních kontejnerů. Veškeré freonové plyny, pentanový plyn, izobutanový plyn a olej se extrahují, kompresory se demontují.

 

ROZŘEZÁNÍ

 

Chladničky se poté žlabem dopraví do věže na chladničky. Věž na chladničky je unikátní integrovaná jednotka, která v sobě spojuje superřezačku a
těžký prvotní granulátor. To umožňuje jednu inertní řezací komoru, čímž se eliminuje riziko vzniku požáru nebo výbuchu. Výstupní velikost z věže na chladničky činí přibližně 30 mm.

 

ODDĚLENÍ

 

Dalším krokem v procesu je oddělení polyuretanové pěny a její dopravení do granulovacího stroje. Oddělení se prování pomocí klikatého větrného separátoru. V granulovacím stroji se polyuretanová pěna stlačí to kuliček. Současně s tím se zbývající freonový plyn vysaje do systému na zkapalnění freonového / pentanového plynu.

Železité částice se oddělují pomocí zavěšeného magnetu nad pásem. Zbývající část projde vířivo-proudovým separátorem, kde se rozdělí na hliníkové /měděné části a plastové části.

 

ODPLYNĚNÍ

 

Fáze 1 - Odsávací jednotka na freony a olej

Olej a freonové, pentanové a butanové plyny se nasají do odsávací jednotky na freony a olej. Plyn se oddělí od oleje a následně se shromažďuje v uzavřených nádržích na plyn. Olej se odčerpá do otevřené nádrže.

Fáze 2 - Systém zkapalnění freonových / pentanových plynů

Dusík, který se v řezací komoře věže na chladničky používá ke snížení hladiny kyslíku, se obnovuje a recykluje v systému s uzavřeným obvodem, aby se minimalizovala jeho spotřeba. Plyny se shromažďují v uzavřených nádobách na plyn.

 

  Stáhnout prospekt o recyklování chladniček (1.04 MB) Get Adobe Reader

Eldan and Arcon company logos